logo

web design and software company

Category Archives: Lectures

Основни HTML елементи

Основните елементи, от които са изградени HTML страниците. H1-H6, DIV, P, A, SPAN, INPUT, LABEL, … Лектор – Анастас Долушанов

Въведение в HTML

Как се наричат отделните елементи на браузъра. Какво представлава интернет и как функционира. Какво представлява HTML страница. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 12

Още от страниците на MiniTwitter. Следване и от-следване на потребители.. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 11

Sidebar и още страници в MiniTwitter.. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 10

HTML в MiniTwitter, форми за регистрация и логване.. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 9

Първи стъпки в MiniTwitter 🙂 Файлова структура на приложението и SQL заявки, които ще се изпълняват в него.. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 8

Форми за създаване на потребители и за логване чрез AJAX. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 7

Допълнение към CRUD. Лектор – Анастас Долушанов

Web development intermediate level, Lecture 6

Примитивна структура на уеб приложение. CRUD чрез AJAX. Лектор – Анастас Долушанов Фундаментална лекция 🙂 Започва сглобяването на отделни компоненти, които после ще бъдат използвани в цяло приложение.

Web development intermediate level, Lecture 5

CRUD. Лектор – Анастас Долушанов