logo

web design and software company

Category Archives: Web, Beginners level

Основни HTML елементи

Основните елементи, от които са изградени HTML страниците. H1-H6, DIV, P, A, SPAN, INPUT, LABEL, … Лектор – Анастас Долушанов

Въведение в HTML

Как се наричат отделните елементи на браузъра. Какво представлава интернет и как функционира. Какво представлява HTML страница. Лектор – Анастас Долушанов